Plan zajęć

             

 Dzwonki

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

Poniedziałek

8.00-8.45

8.55-9.40

9.50-10.35

10.50-11.35

11.45-12.30

12.45-13.30

13.40-14.25

 

edukacja

edukacja

edukacja

w -f

 

edukacja

edukacja

edukacja

edukacja

 

edukacja

edukacja

edukacja

edukacja

 

historia

j. polski

technika

matematyka

zaj. z wych.

w - f

 

matematyka

matematyka

geografia

technika

historia

j. polski

 

j. polski

matematyka

j. polski

historia

zaj. techniczne

przyroda

w-f

 

j. polski

historia

matematyka

biologia

chemia

j. niemiecki

w-f

 

matematyka

chemia

historia

j. polski

j. niemiecki

informatyka

Wtorek

8.00-8.45

8.55-9.40

9.50-10.35

10.50-11.35

11.45-12.30

12.45-13.30

13.40-14.25

 

religia

edukacja

edukacja

edukacja

edukacja 

 

edukacja k.

edukacja

w - f

edukacja

religia

 

-----

j. angielski

w - f

edukacja

religia

edukacja

 

przyroda

j. polski

j. polski

religia

informatyka

w - f

 

j. polski

religia

matematyka

w - f

w  - f 

 

w - f

przyroda

j. angielski

j. polski

j. angielski

religia

 

w - f

fizyka

geografia

j. angielski

j. angielski

religia

j. polski

 

fizyka

e.d.b.

religia

biologia

j. polski

j. angielski

w - f

Środa

8.00-8.45

8.55-9.40

9.50-10.35

10.50-11.35

11.45-12.30

12.45-13.30

13.40-14.25

 

religia

edukacja

edukacja

edukacja j.

edukacja

 

-----

religia

w - f

edukacja

edukacja j.

edukacja

 

 

-----

religia

w - f

edukacja

edukacja

edukacja

 

plastyka

j. angielski

religia

matematyka

 

 j. angielski

w - f

historia

j. polski

religia

 

 

-----

j. polski

j. angielski

religia

matematyka

 

 chemia

j. polski

j. polski

religia

matematyka

j. niemiecki

matematyka

 

 w - f

chemia

matematyka

WOS

j. niemiecki

j. angielski

Czwartek

8.00-8.45

8.55-9.40

9.50-10.35

10.50-11.35

11.45-12.30

12.45-13.30

13.40-14.25

 

religia

edukacja

edukacja

edukacja j.

edukacja 

 

-----

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

Religia

Ed. wczesnoszk.

 

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

Religia

Ed. wczesnoszk.

 

 

matematyka

j. polski

j. polski

przyroda

j. angielski

 

matematyka

biologia

zaj. z wych.

w - f

informatyka

j. angielski

 

zaj. z wych.

w - f

matematyka

matematyka

j. polski

j. polski

informatyka

 

 zaj. z wych.

w - f

j. angielski

fizyka

geografia

biologia

informatyka

 

geografia

fizyka

w - f

j. polski

matematyka

religia

j. angielski

Piątek

8.00-8.45

8.55-9.40

9.50-10.35

10.50-11.35

11.45-12.30

12.45-13.30

13.40-14.25

 

w - f

edukacja j.

edukacja

edukacja 

 

-----

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

Ed. wczesnoszk.

Wych. fiz.

 

-----

Ed. wczesnoszk.

Zaj. komput.

Ed. wczesnoszk.

Wych. fiz.

Ed. plastyczna

 

muzyka

matematyka

w - f

w - f

j. angielski

 

 j. polski

j. polski

plastyka

j. angielski

muzyka

 

przyroda

muzyka

historia

plastyka

matematyka

w - f

 

historia

muzyka

matematyka

plastyka

j. polski

w - f

 

matematyka

WOS

j.polski

j. polski

historia

zaj. z wych.