Formularz zgłoszeniowy kandytata na patrona

W załączniku znajduje się formularz, który należy wypełnić w celu zgłoszenia kandydata na patrona naszej szkole.