4.jpg

Konkurs z j. angielskiego

W dniach od 19 do 21 czerwca 2013 r. uczniowie klas IV – VI wzięli udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych pod hasłem „Learn English to understand the world”. Konkurs składał się z dwóch etapów: eliminacji klasowych i finału. Na etapie pierwszym uczniowie klas IV – VI rozwiązywali zadania konkursowe, które miały na celu wyłonić po trzech uczniów z poszczególnych klas z najwyższą liczbą punktów. Uczniowie ci przeszli do etapu drugiego, który odbył się na podobnych zasadach. Zadania konkursowe dla poszczególnych klas były zróżnicowane pod względem stopnia trudności.Laureatkami konkursu w kategorii klasy IV zostały:
•    Julia Hyra oraz Julia Mroczek – ex aequo I miejsce
•    Patrycja Buchwald – II miejsce

W kategorii klasy V zwycięzcami zostali:
•    Artur Brzezina – I miejsce
•    Radosław Wilk – II miejsce
•    Miłosz Zawadzki – III miejsce

W kategorii klasy VI zwyciężyły:
•    Wiktoria Leśko – I miejsce
•    Kamila Kowalczyk – II miejsce
•    Wiktoria Grochowina – III miejsce

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Karol Opic